Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Boxbode en de Consumenten. Leveranciers verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Leveranciers’.

1. Definities

Aanbod: het productaanbod van de Leverancier dat door de Consument via het Platform bij de Leverancier kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Consument via het Platform bij de Leverancier van de door de Consument gekozen Box of Boxen
Box: een box/doos met een selectie van producten welke door Leverancier samengesteld is met producten die inzichtelijk gemaakt worden.
Consument: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via het Platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en de Leverancier met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform: de website(s) en andere tools van Boxbode en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Leverancier: een bedrijf dat boxen samenstelt, bereid en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Leveranciersinformatie: de informatie van de Leverancier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod van Boxen, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), en andere voorwaarden.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Boxbode worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Leverancier.
Boxbode: Vazquez BV handelend onder de naam Boxbode

2. Identiteit van BoxBode

Vazquez handelend onder de naam ‘Boxbode’
Adres hoofdvestiging:
Oldenzaalsestraat 302
7523 AH Enschede
KvK: 67691293
BTW-nr: NL857132702B01
Tel: 0850-16 8088 – (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 23:00)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. Boxbode.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Leverancier van toepassing.
 2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Leverancier voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod. De Consument is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Leverancier op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Boxbode publiceert het Aanbod namens de Leveranciers op het Platform, overeenkomstig de door de Leveranciers aangeleverde Leveranciersinformatie.
 2. Boxbode aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de Box en/of het Aanbod en van de Leveranciersinformatie op het Platform. De leverancier kan producten met ingrediënten en additieven aanbieden die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Consument allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan goed de individuele producten met ingredienten te bekijken.
 3. Boxbode geeft alle Leveranciersinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 4. Boxbode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Boxbode de Bestelling elektronisch aan de Consument bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door de Leverancier worden uitgevoerd als de Consument correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Boxbode of de leverancier te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Leverancier als Boxbode.
 5. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Leverancier, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van Boxbode is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan de Leverancier vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Consument zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Leverancier de betreffende producten aan de Consument te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. Boxbode aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Boxbode worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij de Leverancier is slechts mogelijk indien de Leverancier expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. De Leverancier heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Boxbode besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 4. Boxbode heeft het recht om namens het Leverancier Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Boxbode een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Boxbode dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Boxbode hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is de Consument verplicht om het Leverancier te betalen voor de Bestelling. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Leverancier aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Leverancier heeft Boxbode geautoriseerd om namens de Leverancier de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Leverancier te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de leverancier en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Leverancier. Boxbode kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Boxbode op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consument aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door Boxbode is ontvangen zal Boxbode zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Boxbode streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Leverancier (lid 1) of Boxbode (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Boxbode sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Boxbode is info@boxbode.nl.

9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Boxbode heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:
Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP
Apeldoorn
via de volgende assuradeur:
Meijers Assurantiën B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 935
1181 LD
Amstelveen
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

10. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.

11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Boxbode verwerkt persoonlijke gegevens op van de Consumenten. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.